Kampanje (Munnbind)

Vi som bruker Munnbind KampanjeBekjempkorona samarbeider med Masketilalle.no og Facebook gruppen Jeg Bruker Munnbind for Norge. Sammen har vi en kampanje for å vise at munnbind bør rettes fokus mot for å hindre dråpesmitte i samfunnet.

Det er dokumentert at hjemmelagde masker begrenser dråpesmitte, men er ikke like sterk som kirurgiske munnbind. Vårt formål med kampanjen er: Hvis alle bruker maske når de går ut kan vi sammen hindre spredningen av dråpesmitte.

Send oss bilde av deg med munnbind.

Bli en del av oss og støtt oss i denne viktige kampen. Del et bilde av deg med maske / munnbind og send det til oss. Du tagger bildet på sosialemedier med #masketilalle, #jegbrukermunnbindfornorge og #Bekjempkorona du kan også sende bilde til e-post: bekjempkorona@gmail.com

Kampanje bilde

Bildet må være av deg og du tillater oss å bruke bildet i kampanjen. Når du sender bildet vil det bli laget en kampanje ramme. Ditt bilde blir så lastet opp på Bekjempkorona.no sine nettsider. Tusen takk for alle bidrag, sammen gjør vi en forskjell.


Vær en helt, bruk maske.Men husk at maske alene ikke holder. Du må alltid praktisere god håndhygiene, og unngå å ta deg i ansiktet når du ikke har rene hender. I tillegg er det enkelte undersøkelser som tyder på at viruset kan smitte gjennom øynene, så beskyttelsesbriller er nok et grep man kan ta for å beskytte seg selv. Men først og fremst handler dette om at jeg beskytter deg, du beskytter meg, og det hele begynner med at vi slutter å spre dråpesmitte i utgangspunktet. Derfor håper vi så mange som mulig vil bli en superhelt! #MaskeTilAlle

#Masketilalle
#Bekjempkorona
#jegbrukermunnbindfornorge